หมายเลขงาน: 776431327100
ต้นทาง: บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด
ปลายทาง: ฮ่องกง
รายละเอียดสินค้า: บริการ: ทางเครื่องบินแบบประหยัด
น้ำหนัก: 25 กิโล
ขนาด: 35x40x40
จำนวน: 1 ชิ้น
ประมาณการสินค้าออกจากต้นทาง: 15/09/2019
ประมาณทางสินค้าถึงปลายทาง: 25/09/2019