คำศัพท์โลจิสติกส์ที่ควรรู้

         ในปัจจุบันโลจิสติกส์กลายเป็นบริการที่มาแรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งการสื่อสาร การซื้อขาย(E-Commerce) ซึ่งโลจิสติกส์ก็เป็นบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คน ดังนั้นเราควรรู้คำศัพท์โลจิสติกส์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือหากต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศก็จะได้เข้าใจความหมาย

 

          ตัวแทนระหว่างผู้นำเข้า-ส่งออก มีหน้าที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยที่ไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเอง เช่น เครื่องบิน เรือ เป็นต้น อีกทั้งมีการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออกเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้าผ่านศุลกากรได้ และส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง

  • Transportation การขนส่ง

           การเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบริการ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. การขนส่งทางรถไฟ  2. การขนส่งทางรถบรรทุก 3. การขนส่งทางน้ำ หรือเรือ 4. การขนส่งทางอากาศ 5. การขนส่งทางท่อ

  •  Incoterms   ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

           เป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  บอกขอบเขตความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ ดังนั้นผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการส่งมอบเพื่อให้การนำเข้าส่งออกไม่เกิดปัญหา

  • Air Waybill ใบตราส่งสินค้า หรือ ใบกำกับสินค้า

           เป็นเอกสารกำกับสินค้า มีเพื่อเป็นหลักฐานในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ทำการขนส่ง โดยจะเป็นหลักฐานตั้งแต่จุดรับมอบสินค้าต้นทาง ไปจนถึงจุดส่งมอบสินค้าปลายทาง

  • Inventory Management การบริหารสินค้าคงคลัง

           การจัดการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้า ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า ควบคุมคลังสินค้า ดูแลรักษาสินค้าให้คงสภาพเดิม เพื่อให้การดำเนินการส่งสินค้าไปต่างประเทศไปถึงยังปลายทางปลอดภัย

  • Warehouse คลังสินค้า หรือโกดัง

           สถานที่สำหรับจัดเก็บ กระจายสินค้าคงคลัง หรือเป็นคลังสินค้า โดยคลังสินค้าจะเป็นพื้นที่รับคำสั่งซื้อ จัดวางสินค้า บางที่มีบริการแพ็คสินค้าให้โดยที่เราไม่ต้องแพ็คสินค้าหรือส่งสิงค้าไปเอง และจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปถึงปลายทาง

  • Packaging การบรรจุหีบห่อ

           เป็นกระบวนการที่ดำเนินการในคลังสินค้าหรือที่เรียกว่าโกดัง  หรือเป็นขั้นตอนก่อนการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยการบรรจุสินค้าลงกล่องพัสดุหรือถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่ต้องมีการตีลังไม้ เพื่อลดความเสี่ยงของสินค้าที่อาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง อีกทั้งต้องคำนึงถึงสินค้าว่าเหมาะสมที่จะบรรจุหีบห่ออย่างไรเพื่อให้สินค้าเสียหากน้อยที่สุดหรือไม่เสียหายเลยจนไปถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย

  • Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า

           คลังสินค้าที่ทำหน้าที่ในการกระจายพัสดุไปปลายทางในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นพัสดุที่มาจากหลายที่รวมกัน และคัดแยกส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ มีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออก โดยจะไม่เก็บสินค้าไว้เป็นเวลานาน

 

           คำศัพท์โลจิสติกส์ที่ได้กล่าวไปเป็นเพียงตัวอย่างที่หลายคนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโลจิสติกส์เท่านั้นยังมีศัพท์โลจิสติกส์เฉพาะทางอีกมากมาย หากมีข้อสงสัยหรืออยากส่งสินค้าไปต่างประเทศสามารถปรึกษา CPLINTER เราช่วยคุณทั้งบริการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยค่ะ

รายการ WHAT IS

EP.20 : คำศัพท์โลจิสติกส์น่ารู้

      การส่งออกและนำเข้าสินค้า ในฐานะผู้จัดส่งของนั้น ควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและทำให้การจัดส่งง่ายขึ้น ซึ่งซีพีแอลได้รวบรวมมาไว้ให้คุณในคลิปนี้ ติดตามชมกันได้เลย 

สนใจส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter