CPL WHAT IS: EP 14 ประเทศเยอรมนี

สิ่งน่ารู้ในการส่งออก-นำเข้าสินค้าไปยังประเทศเยอรมนี ทั้งเรื่องช่องทางการขนส่งสินค้า สินค้ายอดนิยมทั้งการส่งออกและนำเข้า กฎและเงื่อนไขของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง และเรื่องของภาษีที่ควรทราบต่างๆจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการ CPL WHAT IS ในคลิปเลย

สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter