ข้อควรรู้ก่อนส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศ

พระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่งไปต่างประเทศอย่างไร

       การส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไปต่างประเทศนั้น กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือนำพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าวัตถุนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน โดยการขอใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

CPLINTER จึงมาให้สาระน่ารู้ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศกัน


       ในการขอใบอนุญาตนำพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งหรือนำวัตถุออกนอกราชอาณาจักร และจะต้องส่งออกไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสักการบูชา การศึกษาวิจัย หรือจัดนิทรรศการทางวิชาการเท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้ส่งหรือนำวัตถุประเภทพระพุทธรูปในสภาพที่เป็นชิ้นส่วน หรือชำรุดออกนอกราชอาณาจักร จะอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีสภาพสมบูรณ์เท่านั้น 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกลำดับที่ 1

       เตรียมเอกสารเเละหลักฐาน  ผู้ขออนุญาตต้องกรอกเเบบคำขอใบอนุญาตส่งออกพระ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกลำดับที่ 2

       ยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออก  โดยสามารถยื่นคำขอผ่าน ณ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกลำดับที่ 3

       ตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ผู้ขออนุญาตจะต้องนำวัตถุที่จะทำการส่งออกทุกชิ้นมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอใบรับอนุญาต เพื่อพิจารณาเเละให้ความคิดเห็นเสนอออกใบอนุญาตส่งออก

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกลำดับที่ 4

        เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการคล้องซิลเล็กๆหรือผูกตะกั่วไว้ที่พระพุทธรูป พร้อมออกบัตรประจำวัตถุ(บัตรสีชมพู) มาคล้องไว้ที่วัตถุ เพื่อเป็นการอนุญาตให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรไทยได้

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกลำดับที่ 5

         ชำระค่าธรรมเนียม ในการขอเอกสารอนุญาติส่งออก ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกลำดับที่ 6

         ยื่นเอกสารดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกที่กรมศุลกากร เพื่อทำการส่งออกไปต่างประเทศ

หมายเหตุ

  1. หากศิลปวัตถุ ที่มีอายุไม่เกิน 5  ปี สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันวันที่ผลิต แต่แนะนำว่าควรขอใบอนุญาตเพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น
  2. พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะไม่สามารถทำการส่งออกไปต่างประเทศได้ 

 

       สรุปแล้ว การจะส่งออกพระพุทธรูป  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการขอเอกสารใบอนุญาตที่ออกโดยกรมศิลปากรเสียก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้ส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้ ซึ่งเอกสารมากมายเหล่านี้ ซีพีแอลมีบริการตั้งเเต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตจากกรมศิลปากร และดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าขาออกให้ เราจะทำให้การส่งออกไปต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นอีกด้วย  CPLINTER มีบริการให้คำปรึกษาก่อนจัดส่งสินค้า ทั้งเรื่องสินค้า เรื่องเอกสาร และเรื่องต่างๆอีกมากมาย มาพร้อมกับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ ซีพีแอลยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ สำหรับผู้ที่สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถติดต่อสอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com ได้เลยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter